Rezervuj, Zápis_15_4_odpoledne - 15.4.2021, 15:30

Podrobnosti dítěte

Jméno (Dítě)
Příjmení (Dítě)
Narození (Dítě). Datum je ve formátu dd.mm.rrrr
Ulice (Dítě)
Orientační číslo (Dítě)
Město (Dítě)
PSČ (Dítě)

Podrobnosti zákonného zástupce

Shodné bydliště
Zákonný zástupce má shodné bydliště jako dítě
Jméno (Zákonný zástupce )
Příjmení (Zákonný zástupce )
E-mail (Zákonný zástupce )
Telefon (Zákonný zástupce )
Ulice (Zákonný zástupce )
Orientační číslo (Zákonný zástupce )
Město (Zákonný zástupce )
PSČ (Zákonný zástupce )
Poznámka (Zákonný zástupce ), 256 Maximální počet znaků